Jongeren met ASS

 

 

 

Begeleiding aan jongeren met ASS

Atelier276 heeft een uniek aanbod in begeleidingstrajecten voor jongeren met een functiebeperking. De grootste doelgroep zijn de jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) – ADHD – ODD.

Middels intensieve begeleiding wordt creativiteit ingezet om aan de, door het CIZ of Bureau Jeugdzorg opgestelde, doelstellingen te werken.

Door het stimuleren van eigen creativiteit leren de jongeren hun fantasie gebruiken. Ze leren zich te uiten via kunstzinnige opdrachten. De reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de jongeren worden verder ontwikkeld en ze leren deze toe te passen in andere situaties. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot en neemt de zelfstandigheid toe.

 

Veel jongeren met ASS hebben een sterke voorkeur voor het werken met de (spel)computer. Deze, veelal eenzijdige, vrijetijdsbesteding maakt dat de jongeren nog meer in een isolement terecht kunnen komen. Het ontdekken van andere vrijetijdsbestedingen en de mogelijkheden die deze bieden zijn vaak een ‘openbaring’ voor deze doelgroep. Zichzelf kunnen uiten via creativiteit (kunst) kan een belangrijke ‘uitlaatklep’ worden, vooral in periodes van grote spanning.

Tijdens de begeleiding wordt aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Het bieden van een duidelijke structuur en het werken aan opdrachten, waarin herhaling naar voren komt, zijn belangrijk voor jongeren met ASS. Het systematisch en zelfstandig werken wordt gestimuleerd. De jongeren leren (sociale) contacten aangaan en samen te werken. Het organiseren en structureren van eigen werkzaamheden is een belangrijk groeiproces, juist ook voor deze jongeren.

Begeleidingstijden

  • woensdag van 16.15 tot 17.45 uur (basisschool)
  • woensdag van 18.45 tot 20.15 uur (voortgezet onderwijs)

Na het intakegesprek wordt er een zorgplan opgesteld. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd. De begeleidingstrajecten kunnen gefinancieerd worden met een PGB.

Wil je meer weten neem dan gerust contact met ons op.