Creatieve Dagbesteding

 

 

 

Creatieve dagbesteding  /  Intensieve ondersteunende begeleiding

In Atelier276 wordt creatieve dagbesteding aangeboden aan mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), psychiatrische problematiek, mensen in de begin fase van dementie of een andere functie beperking. Deze vorm van dagbesteding vraagt om een specifieke begeleiding.

Doelstellingen van deze vorm van begeleiding:

 • bieden van een zinvolle dagbesteding
 • lichamelijke mogelijkheden (her)ontdekken, je grenzen verleggen
 • aangaan van sociale contacten
 • bevorderen van de zelfredzaamheid
 • ontplooien van de eigen creativiteit en je laten inspireren
 • plezier beleven in het kunstzinnig werk
 • ontlasten van de thuissituatie

We werken in kleine groepen tot maximaal 7 deelnemers. Het sociale aspect, de persoonlijke begeleiding en het procesmatig werken zijn kernwoorden bij deze intensieve dagbesteding.

Uitgangspunten in de begeleiding zijn:

 • veel individuele aandacht
 • deelnemers bepalen eigen tempo
 • het bieden van maatwerk

Wij gaan uit van de individuele mogelijkheden, hoe kunnen deze geprikkeld worden waardoor het eigen creatieve proces gestimuleerd wordt. Door verschillende materialen en technieken aan te bieden, kan men ervaren wat persoonlijke voorkeuren zijn. We werken oplossingsgericht en ‘leren’ zelfstandig te werken, waardoor de zelfredzaamheid wordt behouden of wordt vergroot. Door gebruik te maken van creativiteit wordt de eigen fantasie geprikkeld.

Juist deze combinatie maakt de werkwijze van Atelier276 zo uniek en waardevol voor mensen met een functiebeperking. De verschillende begeleidingstrajecten die er gegeven worden in Atelier276 hebben hierdoor een unieke plaats verworven in het reguliere aanbod van dagbesteding.

Tijdens de begeleiding is het plezier van het maken van kunst heel belangrijk. Natuurlijk telt voor elke deelnemer zeker ook het mooie resultaat. Niets is zo motiverend als trots zijn op je werk!

In een intake gesprek worden de mogelijkheden en wensen besproken. Hierop afgestemd wordt er een programma aangeboden. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd. De groepen worden dusdanig samengesteld dat elke deelnemer het best tot haar/zijn recht kan komen.

Openingstijden

Creatieve dagbesteding is op de onderstaande dagen:

 • maandag van 9.00 tot 16.00 uur
 • dinsdag van 9.00 tot 16.00 uur
 • woensdag van 9.00 tot 16.00 uur
 • donderdag van 9.00 tot 16.00 uur

De dagbesteding kan gefinancieerd worden via de WMO, WLZ, of uit een PGB (Persoons Gebonden Budget).